» English

GORDANA KALJALOVIĆ ODANOVIĆ
Skulptura i projekti

Transparentni oblici - paus i kombinovani materijali, 1985.