» English

GORDANA KALJALOVIĆ ODANOVIĆ
Skulptura i projekti

Kaputi - ispražnjeni oblici (gips i bronza), 1982.